Софтуерни услуги

Services & Solutions предлага широка гама от софтуерни продукти, предназначени за различни потребители. Предлагат изработвaнe на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента. Осъществяват текущо поддържане.

Services & Solutions се съобразява изцяло с изискванията и предпочитанията на потребители. Предлага различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали, достъп до интернет и други. Извършваме проектиране и изграждане на комплексни ИТ системи.
Services & Solutions предоставя актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация - делова, бизнес, нормативна или специализирана. Предлага доставка на съдържание, на сравнителна информация: извършваме комплектоване и обработка на информация, изготвяне на анализи, визуализиране и презентиране на резултатите.
Партньорство:
• Партньор на Microsoft.
• Партньор на Sun Microsystems.
Центрове за обучение:
•    Кюстендил 2500
ул. Ал. Стамболийски 58
Ръководител:
Кирил Стоичков

Връзка с Services & Solutions в интернет пространството: http://www.1001s.net