Разработване на проекта

Разработването на проекта е най-продължителният и отговорен етап от работата. Той включва:

Дизайн;

Програмиране;

Включване на сайта към системата за управление;

Запълване на сайта с материали;

Дизайн

Разработването на дизайна на сайта включва разработване на три варианта, основани на съществуващия корпоративен стил на Вашата компания. За избрания от Вас вариант могат да бъдат изработени три подварианта на дизайна. В хода на работата се провежда анализ на цветовите и асоциативни предпочитания на целевата аудитория на сайта. Главно изискване към дизайна е да бъде технологичен, т.е. дизайнът не трябва да забавя работата на основните интерактивни функции на проекта и не е длъжен да увеличава скоростта на зареждане на сайта. По-подробно с видовете и примерите на работа при разработването на дизайна можете да се запознаете тук.

Програмиране

В основата на нашия подход към техническата реализация на проекта са заложени следните основни принципи:

При експлоатация на проекта Възложителят трябва да има възможност да променя ВСЯКА информация в сайта и в структурата му. Развитието на сайта [ разработването на нови раздели или функции ] не трябва да изисква скъпоструващи технически поправки на основния програмен код на сайта.

Сайтът трябва да се строи на модулен принцип, където всеки нов модул [ функция ] органично се вписва в структурата на сайта, дори и ако тази функция се вкарва след завършване на проекта.

Посетителите на сайта трябва да имат възможност да търсят информация не само с помощта на навигационните менюта, но и чрез удобна функционална търсеща система. Търсенето трябва да се осъществява по всички необходими критерии (например, ценови диапазон на продуктите или вид на продуктите). Логиката на търсене във всеки раздел трябва да бъде различна и да съответства на логиката на нуждите на посетителите на сайта.

Сайтът трябва да може да предоставя индивидуална информация на всеки посетител в зависимост от типа потребител. Например на купувачите на дребно да се предоставят едни цени, а на купувачите на едро - други.

Включване на сайта към системите за управление

Изпълнението на принципите, заложени в основата на програмиране на сайта е възможно благодарение на разработената от нашите специалисти система за управление на сайта FD-cms. Тази система може да бъде включена към всеки сайт, създаден от нашата компания. От техническа гледна точка Вашият сайт ще представлява набор от необходимите функции (например, лента за новини, консултативен център, каталог на продуктите и т.н.), програмирани във вид на отделни модули и включената към тях система за управление на сайта FD-cms.

В рамките на работата по програмирането на интерактивните функции при използването на FD-cms ние разработваме техническото задание, съответстващо на целите, концепцията и структурата на сайта, програмираме всички модули, необходими за реализацията на функциите и ги включваме към управляващото ядро на системата. Резултатът от работата се предава във вид на кодове и техническа документация.

Запълване на сайта с материали

В рамките на бюджета на проекта ние запълваме всички основни раздели на сайта, освен каталога с продуктите. При желание на клиента запълването на отделните раздели се изпълнява от мениджъри на компанията на възложителя чрез специално разработен от нас удобен интерфейс. Ако запълването на каталога с продуктите може да стане автоматично от съществуващата у възложителя складова програма, ние се договаряме и автоматизираме процеса на допълване на каталога.