Поддръжка на сайта

Техническата поддръжка на Вашия проект включва:

•Поместване на Вашия сайт на нашите сървъри (хостинг);

•Отстраняване на грешките в работата на кода

Никоя, дори и най-съвършена програма не е застрахована от грешки. Ако при експлоатацията на сайта възникват ситуации с некоректна работа на кода на сайта (които не са свързани с намесата на трети лица), то всички работи по отстраняването на грешките са безплатни за цялото време на работа на сайта (т.е. гаранцията за работа на кода е безплатна и доживотна).

•Организиране на пощенски кутии;

•Създаване и настройка на системата за безопасност, включително антивирусни пакети, настройка на нашите сървъри;

•Всекидневно архивиране на HD на информацията, поместена в сайта;

•Консултации по въпроси, свързани с безопасността, новите технологии и развитието на техническите средства на IT;

•Обновяване на версиите за програмно осигуряване, поддържащо функционирането на сайта

* Според Вашето желание можем да поместим сайта на площадка на доставчика на хостинга, посочен от Вас или на собствените ни сървъри.