Оптимизация на сайта

Екипът на Fast-Design.net има честта да Ви предложи услуги по професионалното развитие и популяризиране на Вашия сайт в Интернет.

Отдел развитие на проектите на компания Fast-Design.net е създаден в началото на 1998 година. Специалистите от отдела осъществяват цял комплекс мероприятия по популяризирането на Интернет-ресурсите.

Ние предлагаме пълен набор услуги, повишаващи популярността и търговската ефективност на Вашия сайт.

Нашите услуги по популяризирането на Интернет-сайтовете:

Оптимизиране на сайта към търсещите системи

Алгоритъмът на работа на търсещите системи постоянно се променя и усъвършенства. Ако Вашите текстове не са оптимизирани, ще бъде трудно той да бъде намерен и изведен от търсещата система. Според статистиката до 75 % от посетителите влизат в сайтовете чрез търсещите системи. Затова ако искате да увеличите рейтинга на Вашия сайт в търсещите системи, можете да се възползвате от нашите услуги по оптимизирането на сайта. Те осигуряват приток от нови посетители интересуващи се от Вашите продукти и услуги и повишават популярността Ви в Интернет.

Работата по оптимизиране на сайта включва следните етапи:

Оптимизиране на текстовете

Нашите методи на работа с Вашите текстове започва с анализ на най-популярните в Интернет търсещи въпроси. Получените данни се използват по време на редактирането на съществуващите текстове и тяхното оптимизиране към web възприятието. В резултат се получава текст, отговарящ на най-важните изисквания към Интернет-текстовете и притежаващ висока степен на релевантност.

Етапи на работата по оптимизиране на текстовите материали:

Анализ на качеството на съществуващите текстове (стилистическо и орфографическо тестване на ресурса), намиране на недостатъците и препоръки;

Семантичен анализ – избор на списък от ключови думи за различни раздели на ресурса според неговата концепция;

Пренаписване на съществуващите текстове в съответствие с набелязаните цели:

Оптимизиране на стила и структурата на текстовете с цел подобряване възприятието на аудиторията.

Оптимизиране на текстовете според търсещите системи Създаване на текстове (статии, обзори) по интересуващата Ви тематика, а също и търсене и обработка на други материали: статистически данни, графични изображения, мултимедийни материали и др.;

Разработване и запълване на нови раздели на сайта

Оптимизиране на техническия код на сайта

В наше време голямо влияние върху рейтинга на сайта в търсещите системи оказват особеностите на техническия HTML-код на сайта. Нашите висококвалифицирани специалисти имат богат опит в оптимизирането на техническия код на Интернет-ресурсите. При извършването на тази работа ние използваме както резултатите от семантическия анализ, така и уникалното познаване на принципите на работа на търсещите системи.

Броячи за посещаемостта на сайта Регистриране в търсещите системи и тематични каталози Поръчайте тази необходима услуга при нас!