Онлайн маркетинг

Какво представлява онлайн маркетингът?

Онлайн маркетингът представлява реклама в интернет, която включва: класическият online-advertising (банери и изскачащи прозорци), така нареченият email-marketing (изпращане на маркетингова информация по електронната поща) и search-generated-marketing (рекламиране в търсачките). Ние ви предлагаме search-generated-marketing, като възможно най-насочената реклама в интернет.

Search-generated-marketing е част от всяка индивидуално направена онлайн маркетингова стратегия и покрива всички начини за постигане на добри резултати от търсенето в търсачките като Google, като набляга на така наречените маркетингови области (Ad-Words). По този начин маркетинговият инструмент не е интернет присъствие само по себе си, а по-скоро цялостно използване на рекламната област. За немските потребители search-generated-marketing е първата конкретна стъпка в почти всяка фаза от процедурата по взимане на решение за покупка.

Search-generated-advertising е по-евтин и по-ефективен маркетингов инструмент, защото плащате реално само когато потенциалният клиент наистина посети вашата реклама (pay per click). Предимството в случая е, че съответната фирма рекламира в област, където клиентите вече търсят такива продукти и услуги. Още повече, че търсачките осигуряват идеална платформа за да се достигне до потенциални клиенти в съответната област. Този начин е силно изгоден финансово за по-малки и средни предприятия и съответно много ефективен.

В отговор на въпроса как потребителите намират сайтовете, отговарящи на интересите им, 94.7% от тях отговарят, че ги намират чрез търсачките.

Когато говорим за search-generated-marketing обикновено става дума за Google.

Google е най-важната и известна търсачка в света. Така например Google Германия, според едно скорошно проучване, има маркетингов дял от почти 90 %. В такъв случай, изводът е, че си струва за една фирма да използва онлайн маркетинга като средство за реклама.