Уеб дизайн

Интернет компанията Fast-Design.net има доказан опит в разработването на професионални и високотехнологични web решения за своите възложители.

1 Корпоративен сайт

2 Промоционален сайт

3 Персонален сайт

4 Разработване на уеб сайтове

Интернет компанията Fast-Design.net има доказан опит в разработването на професионални и високотехнологични web решения за своите възложители. Ние проектираме и създаваме, както лични и промоционални сайтове, решаващи конкретни маркетингови задачи, така и големи и надеждни информационни портали, търговски сайтове, системи за работа с клиенти, универсални бизнес решения.

Нашата сила се състои в това, че работим с висококвалифицирани млади хора и използваме най-нови технологии. Това може да се провери, като се запознаете с отзивите на нашите клиенти. Тяхното мнение е най-големият авторитет за нас.

Не е достатъчно даден сайт само “да се присъства” в Интернет, трябва да се изгради работеща система, която да служи като:                

- лице на фирмата пред онлайн потребителите;

- активна трибуна, откъдето да се информират специалните целеви публики: журналисти (с цел попадане в обсега на масмедиите); реални и потенциални клиенти, дилъри, дистрибутори, бивши и настоящи кадри и т.н. Чрез уеб-сайта може да се разпространяват pressreleases с цел установяване на медийно покритие (publicity);

- средство за постигане на корпоративна идентичност и за засилване на авторитета, привлекателността и чувството на удовлетворение на вътрешните публики;

най-богатата база данни с публична информация за организацията (минало, настояще и бъдеще) – всичко, което може да допринесе за спечелване на доверието на аудиторията и да установи взаимополезни отношения с нея;

- средството, което изправя фирмата “лице в лице” с нейните клиенти и дава възможност за пряка комуникация и активна обратна връзка;

- мястото за “мигновено” споделяне на информация и за персонализиране на контакта с потребителя (общуване от типа: моята фирма – заинтересована личност);

канал за образоване на аудиторията, което е един от начините да се гради доверие;

средството, чрез което организацията може да прокара значими идеи и нови продукти, да тества предварително своите рекламни послания;

- уеб-сайтът е ефективният начин една организация да въвлече своите публики в своите инициативи, проекти и дейност, да създаде лобиращи групи;

- средство за печелене на пари (ако е разработен като електронен магазин, ако предлага някакви платени услуги или ако е достатъчно посещаван, за да генерира импресии за външни рекламодатели);

Извод: Уеб сайтът е едновременно място за провеждане на диалог, говорител, послание, медиен канал, търговски посредник и неограничена във времето и пространството рекламна площ.