Предлагани интернет технологии:

Мулти-езичност, Електронна търговия, Електронни дневници,Търговия с имоти, Социални мрежи, Каталози с продукти,Фото-галерия, Видео-галерия, 3600панорама, Географски сист.,Сист. за даунлоад, Търсене работа, Информационни БД, Доставка на съдържание, Поддържане на регистри,Календар - предстоящо и още ...

•Специализирани системиВ много случаи индивидуалното софтуерно решение е ключът към оптимизиране на жизнено важни бизнес процеси или преодоляване на сложни предизвикателства.

•Доставяне на информацияУслугата, която предлагаме, се характеризира с добре организиран процес, стриктно спазване на изискванията на нашите възложители и на закона и регулярно представяне на обратна информация към възложителя

Read More

Нашият опит във Web-базираните информационни системи започва развитието си от 90-те години, във връзка с масовото навлизане на интернет.Предлаганите от нас решения са базирани на компонентен модел, допълнен с модули и плъгини. Разбира се нашите решения са мултиезични.

Read More

В много случаи индивидуалното софтуерно решение е ключът към оптимизиране на жизнено важни бизнес процеси или преодоляване на сложни предизвикателства.Характерна черта за всяка съвременна компания е използването на модерни софтуерни решения.

Read More

Не знам дали знаете какво е уеб-услуга, но в кратце, тя не се различава в нищо от това, което знаете за услугите.Нека да се представим, че искате на някого да ви направи услуга, като ви преведе нещо или ви плати нещо или да ви даде информация от която имате нужда.Ако можем да я представим в графичен видето как би ...

Read More