реклама и консултации

Добрите интернет маркетинг идеи помагат на Вашият бизнес да се разраства бързо. Тяхното реализиране също не трябва да бъде подценявано.

Ние можем да Ви предложим както комплексни решения от планирането до реализацията, така и решения за Вашите вече действащи кампании:

•определяне методи за рекламиране и целева аудитория

•проучване на пазара

•създаване на рекламни послания

•провеждане на рекламни кампании в Google, Facebook и други сайтове

•маркетингови одити на изминали рекламни кампании

•мониторинг на рекламни кампании в и извън интернет

•консултации