ЗА ДА СМЕ В ЧАС С НОРМИТЕ

Създателите на Портал „ Трудова медицина“ е екип от специалисти – различни като личности, но обединени от предизвикателството INTERNET.
В потвърждение на утвърждавашата се в ежедневието ни тенденция, че INTERNET е медията на бъдешето, решихa да се създаде настоящата електронна страница. Темата трудова медицина е изключително актуална, важна и необходима за всеки вид работа.Ето защо  основна цел на Е-портал е да предостави възможност на работодателите  да я ползват, а екипът  да приложи свойте умения в използването на  съвременни информационни технологии.
Екипът на Портал „ Трудова медицина“ :
-    Възраст –между 25 и 52 години
-    Образование – висше – техническо, икономическо, педагогическо
-    Професия – инженер, икономист, мениджър, учител
-    Специалности – компютърни системи и технологии, контолно измервателна техника,организатор-управленец, текстилна техника
-    Сфери на работа – обществени организации, акционерни дружества, училище, частен сектор
Опазването здравето на работещите е първостепенна задача за всеки работодател.Създаването на организация за безопасност и здраве при работа изисква много знания и умения.Считат, че Порталът" Трудова медицина "ще бъде добър „ помошник“ в дейността на всеки работодател. Мисълта на Махариши Махеш Йога:“ Ако животът ти поднесе лимон, направи си лимонада“ я приемат като ръководно начало в съвместната ни работа.
Връзка с Порталът" Трудова медицина " в интернет пространството: http://trudova-medicina.com