Анализ на проекта

Реализирането на успешен проект е невъзможно ако не си осъществят следните стъпки:

•Анализ на целите и задачите;

•Одит на съществуващите Ваши интернет проекти;

•Анализ на Вашия отрасъл в Интернет;

•Анализ на конкурентите;

•Анализ на целевата аудитория;

•Анализ на бизнес-процесите във Вашата компания;

По време на маркетинговите изследвания при създаването нa сайта мениджърът на проекта ще подпомогне определянето на допълнителните функции и съответните раздели на Вашия сайт:

•Ще проведе анализ на целите, които стоят пред сайта и ще даде оценка на тяхната достижимост;

•Ще анализира сайтове на конкурентите на Вашата компания, ще оцени най-успешните раздели на тези сайтове;

•Ще анализира основните бизнес-процеси и маркетинговата политика на Вашата компания;

Проектиране на сайта

Разработването на успешен сайт не се състои само в дизайна и програмирането.

На първо място е необходимо разработването на информационна и функционална структура на проекта.

В рамките на този етап ние изпълняваме следното:

•Разработване на концепция на проекта;

•Разработване на функционална и информационна структура на проекта;

•Проектиране на интерфейс (структура на страниците и навигация).

Структурата на сайта се разработва от работна група, която включва мениджър на проекта, отговорник по задачите, представител от отдел програмиране, дизайнер, интерфейс архитект.

В резултат се получава т.нар. прототип на сайта.

Той включва списък от основните страници на сайта с описание на структурата на поместване на информацията, функционални елементи [базова динамична система, търсещи, регистрационни форми ], графични и навигационни елементи за всяка страница.

Именно етапът на проектирането е ключов в проекта. Качественото проектиране позволява избягване на трудностите на етап програмиране и което е по-важно, при по-нататъшното развитие на проекта.