Защо да изберете нас

1Услугата която Ви предлагаме включва регистрация на уникално собствено име (домейн) в световните регистри, хостинг, уебдизайн, ежедневен мониторинг и архив, както и професионално промоциране.

2Уебсайтът, който ще разработим за Вас е напълно комуникативен и работи нормално, както с настолните компютри и лаптопи, така и с модерните мобилни устройства - смартфони и таблети, базирани на операционни системи Apple iOS, Android и Windows.

3Оферта ни включва дизайн или редизайн; изработване; експорт на съдържанието от съществуващия сайт и офис документи; първоначално зареждане; промоциране и едногодишна поддръжка.

     Детска градина „Слънце“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от десет месеца до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

     Детска градина „Слънце“ е открита през 1964 година като ЦДГ с 4 групи.

През 1997 година детската градина е преобразувана в ОДЗ с две яслени групи.

От 1.09.2013 година към ОДЗ „Слънце“ са присъединени групи от ОДЗ „Здравец“.

От 1.08.2016 г. в съответствие със ЗПУО ОДЗ „Слънце“ е преименувано в ДГ „Слънце“.

Към сайта:http://www.dg-slance.com/