Основни направления

При изчисляване на релевантността (степен на съответствие) на запитването, машината за търсене (търсачка, Search Engine) отчита такива параметри на сайта като:

    *плътност на ключовите думи (фрази): Сложните алгоритми на съвременните търсачки позволяват провеждане на семантичен анализ на текста с цел филтриране на евентуален спам - когато ключовата дума/фраза се среща прекалено често в страницата (над определен процент от целия текст);
    *свързани думи: Google Търсене все повече набляга на цялостното съдържание на текста и се опитва да индексира страниците семантично, т.е. по смисъл. Силно влияние има наличието на т. нар. свързани думи в текста. Например, страница за български сувенири е добре е да включва информация за България, за български традиции, известни етнографски местности и др.;
    *индекс на цитиране на сайта или количество и качество на ресурсите с хипервръзка към сайта: Много от търсачките не отчитат взаимните връзки между сайтовете, затова се предпочитат хипервръзките да бъдат от тематично сродни сайтове;
    *данни за потребителското поведение: Много важен критерий за качеството на един сайт е доколко потребителите са доволни от сайта. Съществуват измерители на потребителското удовлетворение, които се използват от търсачките. Най-ясно разбираемите показатели са: време прекарано на сайта, брой разгледани страници, повече от едно посещение на сайта, граматично и правописно правилен текст.

Оптимизацията на даден сайт включва работа с разнообразни вътрешни фактори — привеждане на текста на сайта в съответствие с избраните ключови думи (фрази), повишаване на качеството и количеството текстове на сайта, оптимизация на структурата, навигацията и вътрешните връзки, а също и с външни фактори — обмен на хипервръзки, регистрация в каталози и директории и други техники, целящи повишаване на броя и качеството на хипервръзките, насочени към конкретния ресурс.