Оптимизиране на сайт

Препоръчва се оптимизирането да се извършва в най-големите търсачки: Google, Yandex, Bing или Yahoo!. Голяма част от останалите търсещи системи, използват информация от тях.Етапите на оптимизацията условно се делят на външни и вътрешни (спрямо оптимизирания сайт) фактори:

Вътрешна оптимизация

Чрез вътрешната оптимизация се цели постигането на повече посещения, посредством търсения в търсачки като Google, Yahoo! и др. по ключова дума или фраза. Към нея влизат валидният (според W3C[6]) HTML и CSS код, добре структурираното съдържание, както и правилно поставените заглавия и подзаглавия. Създаването на карта на сайта (sitemap) е още един похват спомагащ за този тип оптимизация. Тази карта служи за отбелязване на връзките в един сайт, като така дава възможност на „паяците“, които използват търсещите машини, да се насочат към вътрешните страници на дадения сайт. Те са особено полезни при „по-дълбоки“ сайтове, съдържащи много страници и категории. По-големите търсещи машини предлагат инструменти за администратори, като Google Webmaster Tools и Google Analitycs в които може да се регистрира или добави сайт в базата данни на търсачката, като така се гарантира обхождането му. Преобразуването на URL-а (адреса на страницата) в четим или „приятелски“ формат е още една стъпка към по-добра вътрешна оптимизация.  Използването на такива адреси създава допълнителни ключови думи за съдържанието на страницата, които биват индексирани от търсачките.
Вътрешни фактори:

Определяне на търсената аудитория и организиране на съдържанието. Ядрото на сайта се съставя като се вземат предвид следното: съдържание на сайта, сайтове-конкуренти, статистика по търсени думи (примерно Adwords на Google).
    -Анализи на конкурентни страници — мястото им в търсачките, структурата и съдържанието им.
    -Анализ на страниците

Външна оптимизация

Външната оптимизация може да се определи като изграждане на онлайн авторитет или репутация на даден сайт. Най-често това се постига чрез поставянето на линкове (хипервръзки) към сайта в други сайтове. Чрез използването на рекламни кампании, които да поставят тези връзки на сайтове с подобно съдържание, до някаква степен се гарантират повече посещения на хора с интереси, сходни с тематиката на сайта. Поради това, че търсачките се стремят да извеждат полезни за потребителите резултати, то връзки от даден сайт, които се срещат често, биват тълкувани като полезни и съответно индексирани по-добре. Това обаче създава предпоставки за използване на забранени от търсачите методи, а именно закупуване на линкове в големи количества от източници с неизяснен произход.
Външни фактори

    „Правилна“ регистрация в основните търсещи машини и каталози. В „по-нисшите“ каталози и търсачки може да се използват автоматизирани услуги за оптимизация.
    Увеличаване на „индекса на цитиране“: обмен на връзки между страници със сходно съдържание. Най-популярният „индекс“ е PageRank в Google.

Поведенчески фактори

Поведенческите фактори представляват анализ и водене на статистика за дейността на потребителя. Това включва отчитане на продължителността на престой в страницата, отчитане на ключови думи посредством които потребителят е стигнал до страницата и къде точно в нея е бил препратен. Възползвайки се от тази информация SEO специалистите оптимизират към по-горно класиране появата на уеб страницата в общите резултати на търсачката.