Техники за SEO

SEO техниките за оптимизация може да се разделят на три основни категории. Техниките, която търсещите машини препоръчват като част от дизайна на сайта са така наречените „Бяла“ оптимизация. Съществува втори тип, които не са препоръчителни - „Сива“ оптимизация", и такива, които са в директен разрез с правилата на търсачките - „Черна“ оптимизация. По този начин търсачките се опитват да намалят влиянието на тези, които злоупотребяват и манипулират класирането, често чрез строго забранени от търсачките методи.

    «Бяла» оптимизация: При тази оптимизация се цели резултатите, които се извеждат да се запазят по-дълго във времето, като се изключва използването на забранени методи за рекламиране и класиране на ресурси. Следват се правилата на големи търсачки като Google, Yahoo, Bing и др., и не се позволяват отклонения от тях. Важно е да се отбележи, че тези правила не са записани изрично, а по-скоро са като правилни насоки според съответната търсачка. Следването на тези насоки предполага създаване на съдържание в полза на потребителите, а не такова което цели подвеждането на търсещите машини и алгоритми с цел по-високо индексиране.
    «Сива» оптимизация: Използват се методи и техники, които не са желателни за използване при търсачките — използване на „ферми за хипервръзки“, закупуване на връзки от високо класирани ресурси.
    «Черна» оптимизация: Този вид оптимизация се опитва да подобри класирането, по начини, които включват измами. Примери за черна SEO техника са използването на скрит текст или текст с цвят, подобен на фоновия, също така и позициониране на елементи извън екрана. Друг метод е да се извеждат различни страници в зависимост от това дали се посещава от човек или от търсеща машина (т.нар. прикриване)или използването на т.нар. „doorway — страници“ и ресурси, създадени специално за роботите и паяците на търсачките. Методите за оптимизация и класиране на уеб сайт с използване на doorway са нарушение на правилата на търсачките.

Наказанието за използване на такива методи от черната оптимизация може да е чрез намаляване на класирането или цялостното му изключване от базата данни на търсачката. Прилагането на тези наказания може да станат автоматично, чрез включените в търсачките алгоритми или чрез ръчно преглеждане на сайта. Пример за това е премахването през февруари 2006 г. от Google на страниците BMW Германия и Ricoh Германия, поради използването на подвеждащи търсещата машина практики. И двете компании, обаче, бързо се извиняват и поправят инкриминираните си страници, като така възстановява позициите си в Google.