"Ротерм" ЕООД

„РОТЕРМ" ЕООД работи като проектантска организация. Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността ни, а това са:

    топлотехнически проекти по част ОВКХ;
    енергийна ефективност и енергиен паспорт;
    пожарна безопасност, димо и топлоотвеждане;
    създаване на технологии и онагледяване (разстановка на оборудването);
    инвестиционното проектиране (цялостно проектиране);

Към сайта: http://roterm.biz/