Айси


Хигиенизиране на детайли, възли, обезмасляване и фосфатация на  метални повърхности, почистване на топлообменни системи, почистване и влагозащита на електрически системи, прес-форми и друга антикорозионна защита.

Продукти, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на технологичния парк, подобряване качеството и надеждността на ремонтните дейности, решаване на специфични ремонтни проблеми, намаляване на преките и косвени производствени  разходи . В това направление , Ай Си ООД е официален  дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки на LOCTITE , TEROSON.

Въздушни компресори – Atlas Copco и оборудване за тях, в качеството на официален дистрибутор.

Обработка на води - Условно дейността може да се раздели на пет основни направления: водоподготовка, обработка на котлови водни системи, корекционна обработка на охлаждащи водни системи, обработка на замърсени отпадни води и специализирани обработки / обратна осмоза, почистване на топлообменни системи/,пречистване на отпадни води. Реализацията на това направление е в тясно сътрудничество с фирма NALCO - световен лидер в технологиите за пречистване и корекционна обработка на индустриални води.

Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии :

    Абразивоустойчиви;
    Трудно запалими;
    Микробо- и хидролизоустойчиви;
    Химически устойчиви на агресивни среди;
    Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации;
    Антистатични и/или елекрически проводими;
    Голям температурен диапазон (-2600С / +11000С);
    Ултравиолетова и озонова устойчивост;
    Транспорт в условията на налягане и вакуум.

Към сайта:http://bg-ic.com