Цветина-Цв.Гатев

"Цветина – Цв. Гатев" ЕООД развива успешно над 20 години своята дейност в областта на сондирането, инженерно – геоложките проучвания, хидрогеоложките проучвания и проектирането.
Дружеството е пряк наследник на регистрираната през 1992 година ЕТ „ЦВЕТИНА”.

С дългогодишен опит и стотици успешно изпълнени проекти, нашият екип от професионалисти може да се справи на всякакви терени и труднодостъпни места на територията на цялата страна.
Дружеството разполага с 4 броя автосонди – 3 броя УРБ 2,5 А; 1 брой 3А3 и пневматична сонда, както и оборудване, машини и апарати необходими за извършване на качествени услуги.
Фирма "Цветина – Цв. Гатев "ЕООД упражнява дейността си съобразно действащите в Република България закони, наредби, нормативни документи и спазвайки нужните екологични аспекти.

Към сайта:http://cvetina-cg.com