"СПК Пепа Борисова" ЕООД

"СПК Пепа Борисова" ЕООД е създадено в началото на 2014г. от екип опитни финансисти и юристи с финансова практика в авторитетни стопански организации. Политиката ни е изцяло обърната към специфичните нужди на нашите клиенти.

     Доверете се на дългогодишния опит на професионалистите на "СПК Пепа Борисова" ЕООД, за да стартирате или оптимизирате Вашия бизнес.
     Новоучредената компания може да изгради един успешен бизнес, като се фокусира върху мисията си да помага на малки и средни предприятия, нуждаещи се от счетоводни услуги и предприятия обявени в производство по несъстоятелност.
     Опирайки се на познанията и опита на своя учредител, набелязвайки ясно своите цели и прилагайки правилен маркетингов подход.
     Дружеството Ви предлага висок професионализъм на основа на придобития практически дългогодишен опит и контакти, така че да предостави на клиентите си възможност да спестят време и разходи като ползват неговите услуги.

Към сайта:http://spk-borisova.com