1001s.net

1001s - Services & Solutions предлага широка гама от софтуерни продукти, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработвaнe на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента. Осъществяваме текущо поддържане.

1001s - Services & Solutions се съобразява изцяло с изискванията и предпочитанията на потребители. Предлагаме различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали, достъп до интернет и други. Извършваме проектиране и изграждане на комплексни ИТ системи.

1001s - Services & Solutions предоставя актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация - делова, бизнес, нормативна или специализирана. Предлагаме доставка на съдържание, на сравнителна информация: извършваме комплектоване и обработка на информация, изготвяне на анализи, визуализиране и презентиране на резултатите.

 

Към сайта:http://1001s.net