Подсайт на Сдружение " Ларго" - Имам една мечта

(гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)
Oрганизация: Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение - ЛАРГО Област: Кюстендил
Партньори:
KUN Centre for Equality and Diversity, Норвегия.
Проектът на Ларго и КУН е с продължителност 30 месеца и се изпълнява в шест града в страната.
Цели се да бъдат обхванати около 25 хиляди души, сред които 10 хиляди роми.
Дейностите по проекта предвиждат обучение на ромски жени за личностно развитие и застъпнически кампании.

 

Към сайта: https://www.largo-dream.com