ОП “Социален патронаж” - София

 

     Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги в общността, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, битово обслужване, съдействие за получаване на общо и специализирано медицинско обслужване, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение.
     Предприятието осъществява своята дейност чрез 9 служби “Социален патронаж”, които обслужват всички райони от територията на гр. София. Приготвянето на храната за лицата, ползващи услугите на предприятието се извършва в 5 кухни оборудвани с необходимата качествена техника и инвентар.

 

Към сайта: www.socialenpatronaj.com