“АНГЕЛКОВ БГ”

 

Сигурна пожарна защита и надежден технически надзор

Дружество “Ангелков БГ” е специализирана в областта на пожарната безопасност и технически надзор на СПО. Дейостта си осъществява в следните направления:

I - Сервиз на противопожарни уреди и съоръжения

II - Противопожарно обследване на обекти

III - Технически надзор СПО

IV – Комплексна противопожарна поддръжка

 

Към сайта: www.angelkovbg.com