Трудова медицина - 2017

Създателите на Портал „ Трудова медицина“ сме екип от специалисти – различни като личности, но обединени от предизвикателството INTERNET.
В потвърждение на утвърждавашата се в ежедневието ни тенденция, че INTERNET е медията на бъдешето, решихме да създадем настоящата електронна страница. Темата трудова медицина е изключително актуална, важна и необходима за всеки вид работа.Ето защо  основна цел на Е-портал е да предоставим възможност на работодателите  да я ползват, а екипът ни да приложи свойте умения в използването на  съвременни информационни технологии.
Накратко да се представим:
-    Възраст –между 25 и 52 години
-    Образование – висше – техническо, икономическо, педагогическо
-    Професия – инженер, икономист, мениджър, учител
-    Специалности – компютърни системи и технологии, контолно измервателна техника,организатор-управленец, текстилна техника
-    Сфери на работа – обществени организации, акционерни дружества, училище, частен сектор
Опазването здравето на работещите е първостепенна задача за всеки работодател.Създаването на организация за безопасност и здраве при работа изисква много знания и умения.Считаме, че Порталът Трудова медицина ще бъде добър „ помошник“ в дейността на всеки работодател. Предлагаме Ви заедно да решаваме възникналите трудности , като лесно, бързо и точно намираме верното решение. Мисълта на Махариши Махеш Йога:“ Ако животът ти поднесе лимон, направи си лимонада“ я приемаме като ръководно начало в съвместната ни работа.
Ползотворни дейности в осигуряването на безопасност и здраве при работа!

Към сайта:http://trudova-medicina.com/