Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!

Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС! Проектът има за цел: Опазване на околната среда и устойчиво използаване на общите природни ресурси в трансграничния регион