РД ПБЗН - Кюстендил

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”- Кюстендил се обособява като структурна единица в системата на вътрешното министерство. от 1 януари 2011 г, когато влезе в сила на новият закон за МВР Нейните правомощия на действие обхващат територията на област Кюстендил.

Към сайта:  http://www.pojarna-kn.com/