КТТП - Бизнес инкубатор

КТПП е неправителствена организация, която поддържа, поощрява и представлява интересите на своите членове, както и допринася за развитието на регионално и международно икономическо сътрудничество. Тя се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. Всички цели и задачи на ТПП са насочени към създаване на благоприятна икономическа среда за българския бизнес, улесняване на дейността му и се стреми да установява етични взаимоотношения в бизнеса.
            КТПП има богат опит и традиции в работата с малките и средни предприятия (МСП), в предоставянето на услуги, информация и консултации на стартиращи и действащи фирми, както и в обучението по предприемачество. 


 

Към сайта:http://vbi.cci-kn.org/