Зелена директна линия

 

Проектът е продиктуван от основните предимства и възможности, с които разполага община Кюстендил. Част от защитените територии /планина Осогово, Земенски пролом и Полскоскакавишки водопад/ са много добре проучени, докато други /„Юч бунар”, резерват „Църна река”, „Вековна букова гора” край село Граница, Конявска планина/ са изследвани по-слабо и не са толкова популярни сред местната общност.

 

 

 

Към сайта: td-osogovo.org - green-line