Сдружение " Ларго" - Кюстендил

Обединение ЛАРГО е неправителствена организация, изградена през 2008 г. в гр. Кюстендил.

Наименованието на обединението е избрано , съобразявайки се с две неща: смисълът на френската дума ''ларго''( "широко", т.е.  без ограничение членство ), а абревиатурата на името - определя същността на сдружението ни:

    Либерална Алтернатива за Ромско Гражданско Обединение

 

 

Към сайта: http://largo-bg.com/