Радио ЗОРАНА

Мисията

Радио Зорана подкрепя българската музика. Щастливи сме, че можем да популяризираме новите български автори, песни и изпълнители и така да спомагаме за развитието на българската култура.
Музиката е най-силният начин за споделяне на преживявания, виждания и ценности. Вярваме, че обединява всички нас в стремежа да направим България още по-добър дом за нас.

Аудиторията

Целевата аудиторията на радио Зорана са модерни градски хора 20-44 годишни, които водят динамичен начин на живот

Музиката

Радио Зорана излъчва новата българска поп музика.
Радио Зорана подкрепя модерната българска музика с фолклорни мотиви.

Към сайта:http://zorana.bg