Personnelinvest


“Анимакс” ООД съществува от 1997г. на основата на проект за консултантска фирма в областта на Човешките ресурси. Към настоящият момент във фирмата работят 8 души – специалисти в различни области (психология, медицина, социални дейности, инженери, технически офис-сътрудници, както и няколко нещатни партньори – експерти. От 2000г. има лицензирана Служба по трудова медицина от МЗ, а от 2002 разрешение за посреднически услуги по информиране и наемане на работа в Република България на МТСП

 

-         ЦЕЛ - Развитие на експертно ниво, разширяване на гамата от предлагани продукти.

 

-         НАШИТЕ КЛИЕНТИ – могат да разчитат на обективност, бързина и лоялност в защитаване на интересите им.

Към сайта:http://personnelinvest.com