СМТ 2002

СТМ 2002 ООД гр. Кюстендил е регистрирана, сертифицирана и лицензирана за дейностите по трудова медицина и измерване на факторите за работната среда.

    Службата по трудова медицина при СТМ2002 ООД е регистрирана в Регистър на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (19 юни 2008 г.) на Министерство на здравеопазването - Удостоверение №    011-1 от  1.4.2008 г. - “ СТМ – 2002 ” ООД гр. Кюстендил.

 Българска агенция за акредитация акредитира ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С при "СТМ 2002" ООД - Кюстендил

Номер на сертификата:235-ОКС
Отрасъл:Химия и здравеопазване
Валиден:от 2007-01-05 до 2011-01-31

Обхват:Микроклимат
Изкуствено осветление
Шум
Прах – във въздуха на работната среда
Химични агенти във въздуха на работната среда
Вентилационни инсталации
Климатични инсталации  

 

 

Към сайта:http://ctm2002kyustendil.com