ДВХУИ - Преколница

През месец май 2009 г. е изградено Преходно жилище в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост с.Преколница по програма ФАР BG2005/017353.01.02-"Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" към Министерството на труда и социалната политика.Проектът е на обща стойност 164 246 евро и е спечелен от Община Кюстендил.По проекта е изградено и оборудвано Преходно жилище за 16 души с лека и умерена степен на умствена изостаналост,което се състои от 8 спални помещения,дневна,трапезария,център за трудотерапия,спортен кът,помощно помещение и кабинет за персонала.Разработени и приложени бяха комплекс от различни типове здравни,социални и образователни услуги,предоставени от назначения и обучен по проекта специализиран персонал.
      Тази алтернативна форма за предоставяне на социални услуги е насочена към осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот на настанените потребители в среда,близка до семейната. 

Към сайта:http://dvui-kn.com/