WE SEE

Обща цел:

Създаване на стабилна среда за дългосрочно развитие на женското предприемачество в трансгранчния регион Специфични цели:

  1. Идентифициране на съществуващите условия по отношение на женското предприемачество в трансгранчния регион
  2. Укрепване на местния капацитет за подпомагане на жени-предприемачи
  3. Установяване на връзки и контакти между жени –предприемачи от трансграничния регион
  4. Подобряване на бизнес и предприемачските умения на жените-предприемачи чрез насърчаване на услуги за укрепване и усесняване ръководенето на бизнес
  5. Повишаване ролята на жените предприемачи като двигатели на местно икономическо развитие.

 

 

Към сайта:http://project-wesee.org