„РОТЕРМ" ЕООД

 

„РОТЕРМ" ЕООД

Екипът на Ротерм е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността ни, а това са: топлотехнически проекти по част ОВКХ; енергийна ефективност и енергиен паспорт; пожарна безопасност, димо и топлоотвеждане; създаване на технологии и онагледяване (разстановка на оборудването); инвестиционното проектиране (цялостно проектиране);

"РОТЕРМ" ЕООД извършва дигитализиране и възстановяване на съществуващи стари чертежи от хартиен носител или сканирано копие.

Наред с проектантската дейност екипа ни се ангажира и с изпълнението на: - експертни оценки на изградени или реализирани по проект на ОВКХ инсталации; - анализи за ОВКХ инсталации; - проучване на възможности за прилагане на соларни (слънчеви) инсталации; - консултации за избор на вида на отоплителна/охладителна инсталация.

Към сайта: www.roterm.biz