"Заедно на европейския пазар" - проект

Проектът е разработен от Браншова организация за текстил и облекло (БОТО) гр. Кюстендил - Република България. Има за цел да разкрие нови за фирмите от текстилния бранш. Наименованието на проекта е

Заедно на европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион

 

Към сайта: http://jointtextilemarket.com