БОТО

 ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

    да подпомага развитието на бранша, като защитава правата, професионалните и социални интереси на своите членове;
    да развива колегиалност и сътрудничество в отношенията между членовете си и представителите на бранша Текстил и Облекло;
    да популяризира дейността на членовете на сдружението, установяване на професионални контакти, обмен на информация и сътрудничество със сродни институции в страната и чужбина;да повишава професионалната подготовка и усъвършенстване на членовете си чрез организиране на семинари, курсове, консултации.
    издигане общественото положение и професионалния статут на членовете си в обществото.

Сдружение БОТО е колективен член на Българска търговско- промишлена палата и Съвета на браншовите организации към БТПП.

 

 

Към сайта:http://botobg.org