VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил

VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил е училище с дългогодишна традиция в образованието, с авторитет, с желание за новаторство и с нагласи за съчетание на традиции и нови образователни приоритети. Обединението на три от училищата е в отговор на потребностите на сложната

Към сайта:https://6ou.info/