ДГ Мечта - 2019

Детската градина "Мечта" Кюстендил има над 40 -годишна история. Oткрита е през 1973 година като целодневна детска градина“Румяна Войвода“. През 1997 година от целодневна детска градина се преобразува в обединено детско заведение“Мечта“, а от 2002 година към нас са прехвърлени две седмични оздравителни групи, по –късно стават седмични групи; от учебната 2015/2016 година е разкрита и една полудневна група.С влизането на ЗПУО от 1 август 2016 година седмичните групи са закрити.

Детската градина работи по проблемите за интегрирането на деца от различен етнически произход. ДГ „Мечта“ е детско заведение в община Кюстендил с най-много разработени и спечелени проекти.

 

Към сайта:http://dg-mechta.org