БЪЛГАРСКОТО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Стимулиране на научно - изследователска работа в областта на акушерството и гинекологията; извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на акушер - гинеколозите; сътрудничество на дружеството и неговите членове с международни медицински организации и фармацевтични компании – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни; развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;

 

 

 

Към сайта: www.bsobgyn.com