Детска градина „Еделвайс“

 

Детска градина „Еделвайс“ се намира в град Кюстендил, с адрес: ж.к. Осогово, ул. Георги Бенковски 10. В нея се отглеждат, възпитават и обучават 240 деца на възраст от три месеца до 7 години. Има две яслени групи и десет градински .

 

 

 

Към сайта: www.dg-edelvais.com