РК на БЛС гр. Кюстендил

 

РК на БЛС гр. Кюстендил е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина /ЗСОЛЛДМ/.

 

 

 

Към сайта: www.blskn.org