WeSee Distance Learning

 

Разработената платформа е част от пилотните мерки за подпомагане на женското предприемачество, изведена на база на препоръките от изследване и анализ на женското предприемачество в Кюстендил и региона, проведено по проекта, а именно да се обърне повече внимание на настоящите жени предприемачи за разширяване на знанията им в области, които ще им помогнат за по-доброто управление на бизнеса.

 

 

 

Към сайта: WeSee Distance Learning