"Homeo Art"- център за холистично здраве

Хомео Арт - разкрива изкуството на хомеопатия

Хомеопатичните лекарства са безвредни. Използват се само екологично чисти продукти, като производ-ството им е максимално щадящо. Те са с растителен, менирален и животински произход. Използват се и така наречените нозоди, имащи отношение кък болести, харакерни само за човека. Приготвят се с дисти-лирана вода, етилов алкохол и млечна захар

.

Към сайта: http://homeoart-bg.com/