"Булпрогрес" - София

От 1996 година гимназията е  с лиценз от Министерство на образованието и науката и има  статут на професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика.Специалности: икономическа информатика и организация на хотелиерство

Към сайта: http://bulprogress.com/