НУ “Св.Климент Охридски”

Всички, които работим с деца, се стремим да превърнем нашето училище в желана територия на ученика. Още повече, имайки предвид, че началната училищна възраст е един от ключовите периоди в живота на човека, период на преход, пораждащ нови очаквания и възможности за развитие.
   НУ "Св. Климент Охридски" съществува като самостоятелно училище от 1996 година. Време на преход и недоимък. Това не попречи на амбициозния педагогически колектив, колкото и скептично да изглеждаше за някои песимисти, да си постави високата и хуманна цел:
Да се реализира правото на всяко дете на възраст от 7 до 10 години, да се учи и възпитава в комфортна педагогическа среда и материални условия, отговарящи на съвременните здравно-хигиенни и естетически изисквания и развиваща пълноценно личностните му качества. Тази цел се вписва и в мисията на училището ни: Учим се да учим, да знаем, да можем, да сбъдваме мечтите си!...

Към сайта: http://nu-kn.com