БЛС

Ние, българските лекари, подкрепяме категорично исканията на европейските си колеги за:

 

    осигуряване на средства за гарантиране на качествено здравеопазване за всички европейски граждани;

 

    прекратяване на корупцията;

 

    прекратяване на репресиите върху лекари;

 

    достойно заплащане и достойни условия на труд за всички лекари в България;

 

Българският лекарски съюз за пореден път предупреждава, че средствата за здравеопазване в

 

България не гарантират достъп на българските граждани до качествена медицинска помощ.

 

Основен генератор на посочените проблеми за България е тежкият финансов дефицит,

 

в който се намираме вече повече от шест години. Този дефицит, в комбинация

 

с лошото управление на средствата, води до нарастваща неудовлетвореност

 

от качеството на медицинската помощ в страната.

 

 

Към сайта:http://blskn.org/