PM-Konsulting

ПИ ЕМ КОСУЛТИНГ ООД предлага разнообразни възможности за сътрудничество в сферата на фирменото обучение и повишаването на квалификацията на персонала. Имаме опит в успешното развитието и управлението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Конкурентоспособност”.


Към сайта:http://pm-kn.com