МБАЛ-Кюстендил

Здравното заведение обслужва регион с население около 150 000 души като 2008 г. през болницата са преминали около 14 000 пациента и е с регистрирана детска и неонатална смъртност 0 %.
Броят на ражданията е между 400 и 500 годишно. За 2008 г. – 400 новородени с 0 неонатална смъртност.
В отделението по акушерство и гинекология през 2008 г. са преминали 2045 болни. Болничен леталитет 0.
Преминали болни през отделение по детски болести 2008 г. – 1430. Болничен леталитет- 0.
Средно годишно се извършват около 3300 операции.
Болницата обслужва висок брой етническо малцинство от ромско население.
От 2007 г. към лечебното заведение съществува Спешно отделение, с което болницата практически поема диагностиката и лечението на всички спешни случаи в региона. За 2008 г. са преминали 23 935 души.
В МБАЛ "Д-р Никола Василиев" са обособени консултативно диагностичен блок - включващ 21 специализирани кабинета, 2 медико-диагностични лаборатории, 8 отделения без легла, 14 отделения с легла, административно стопански блок, болнична аптека и ТЕЛК.
Отделението по пулмофтизиатрични болести, отделението по кожно венерически болести и отделението по психиатрични болести са с диспансерни функции.
Болницата разполага с три интензивни сектора – интензивен кардиологичен, неврологичен и педиатричен, както и ОАИЛ с 9 легла.
От 2001 г. болницата работи по договор с Национална здравно осигурителна каса, като в последните години разполага с персонал, притежаващ необходимата квалификация и медицинска апаратура за покриване изискванията на 75 % от медицинските дейности в страната, структурирани в Клинични пътеки. Ежегодно има договор с Районната здравно осигурителна каса за около 200 клинични пътеки.

 

Към сайта:http://mbalkn.com