Електронни каталози

Съществуват много професионални софтуерни продукти за проектиране на списания, каталози изграждане, писане на документи и книги, както и представяне на доклади. FlippingBook прави професионално съдържание, създадено изглежда перфектно на всеки настолен компютър или мобилно устройство.

   Всичко, от което се нуждаем, е документ във формат за печат (pdf, jpg, tiff, png). След като я публикуваме с FlippingBook, съобщения като "не може да се отвори", "лош зуум", и "твърде много време, за да изтеглите" се превръщат в нещо от миналото. Ще получавате отзииви като "страхотно списание", "удобен каталог" и "брилянтно представяне", вместо негативи.

   Освен това, съдържанието ви прави по-голяма впечатление, ако е с красива кожа или съдържа видео или звук. Много полезни инструменти също ще ви помогне да създадете удобна навигация вътре в публикацията и добавете интернет връзки към външни ресурси.

 Изработени каталози ,на наши клиенти:

*Списание "Акушерство и гинекология"

*MANAGEMENT FOR SMALL BUSINESS

*МЕНАЏМЕНТ НА МАЛИ БИЗНИСИ

*СТУДИЈА “ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА ОДДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ -WE SEE“

*ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЖЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, РАЗВИВАЩИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

*Together the European market - common opportunities for companies in industry "Textiles and clothes" of cross-border region

*Zajedno na evropskom tržištu – zajedničke mogućnosti za preduzeća u industriji „tekstila i odeće“ iz prekograničnog regiona

*Заедно на европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион

*Прием за учебната 2014/2015

*SUMMERY - STRATEGY FOR MUTUAL PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT IN THE CROSS-BORDER REGION OF KYUSTENDIL - SURDULITSA

*РЕЗИМЕ - СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ОЧУВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ЋУСТЕНДИЛ – СУРДУЛИЦА

*РЕЗЮМЕ - СТРАТЕГИЯ ЗА СЪВМЕСТНО ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН КЮСТЕНДИЛ – СУРДУЛИЦА

*Съвместна стратегия за управление и опазване на околната среда в трансграничен регион Кюстендил-Сурдулица