Предлагани мултимедийни продукти

Мултимедийните продукти предлагат възможност за представяне на голям обем информация по атрактивен начин, а именно съчетание на текст с графични изображения, звук, видео и анимация.Нашият творчески колектив предлага разработка на различни мултимедийни продукти.

- мултимедийни презентации за корпоративни и продуктови представяния;

- презентации във връзка със специални събития;

- мултимедийни образователни продукти;

- мултимедийни скрийнсейвъри (съдържат статични и анимирани изображения, както и звук - предлагаме изработване на фирмени и лични скрийнсейвъри )